FOV Tech s.r.o., Skryjská 174, 267 42 Broumy
+420 604 651 750

Případové studie

IT Services

Případové studie našich klientů

Na této stránce budeme zobrazovat případové studi, které společnost FOV Tech s.r.o. realizovala a kde zákazníci souhlasili se zveřejněním případové studie.

Spolupráce s firmou FOV Tech s.r.o. byla bezproblémová a rychlá. Požadavky na řešení byly zpracovány podle očekávání a poskytnuté konzultace v průběhu realizace dokázaly usměrnit projekt k řešení, které umožňuje efektivní chod AK Špiritová.

Mgr. STanislava Špiritová

AK Špirtová

Případová studie