Zprovoznili jsme GitHub repozitář.

V repozitáři se budeme snažit sdílet skripty či postupy, které nám přijdou užitečné a moby by se hodit i Vám. Všechny skripty budou volně šiřitelné a upravitelné. Obsah vychází z našich zkušeností a byl použit minimálně jednou v našich projektech. I přes snahu zobecnit obsah tak, aby byl aplikovatelný na v co nejvíce případech, nemusí…
Více